fbpx

Teamtraining samenwerking

Z

De trainingen bestaan uit 6 bijeenkomsten van 3 uur per groep

Z

Onderwerpen tijdens de training zijn: vertaling van kernwaarden naar gedrag, taken en verantwoordelijkheden van medewerkers; feedback geven, klantgerichtheid, lean denken en werken, continu verbeteren, teamsamenwerking, communicatie

Z

Tussen de trainingen krijgen de deelnemers opdrachten

Z

Q4All verzorgt de teamtrainingen en coacht de deelnemers bij de uitvoering van de opdrachten

Z

Dit levert een betere samenwerking en betere teamprestaties op

Enkele reacties van deelnemers

“Het wederzijds respect en de openheid van collega’s is verbeterd.”

“De trainer kijkt goed naar wat er leeft en speelt hierop in tijdens de trainingen.”

“Er is meer teamverband tot stand gekomen.”

“Het heeft mijn manier van kijken naar het werken veranderd en de betrokkenheid en positiviteit bevorderd.”

“Medewerkers zijn zich meer bewust van de noodzaak van kwaliteitsverbetering, efficiency en samenwerking.”

“Het heeft duidelijke een omslag van negatief naar positief gebracht binnen ons team.”

Share This