fbpx

Continu verbeterprogramma

Wilt u leren hoe u een continue verbetercultuur creëert?

“De kennis van uw medewerkers is “de tool” op weg naar Excellence”

Met dit programma brengen we ideeën tot resultaat! Alle medewerkers zijn betrokken bij continu verbeteren en zijn gefocust op het creëren van maximale toegevoegde waarde voor de klant. Dit betekent dat iedereen verspillingen binnen processen herkent en wil optimaliseren. Er is sprake van een intrinsieke motivatie om kwaliteit te leveren op een effectieve en efficiënte wijze, waarbij altijd opgelet wordt of dingen handiger, slimmer of beter kunnen.

Voor de signalering, afhandeling en samenwerking aan ideeën ter verbetering maken we gebruik van een digitaal platform, de Q4All Excellerator. De Excellerator helpt bij het kiezen, prioriteren en tot succes brengen van die ideeën die passen bij uw bedrijfsdoelstellingen en gericht zijn op de toekomstvisie van uw organisatie.

Het verbetersysteem brengt uw organisatie in beweging. Het geeft uw medewerkers energie om mee te denken en te bouwen aan een excellente onderneming.

Niet alleen uw medewerkerstevredenheid zal verbeteren, maar ook uw klanttevredenheid. Want alleen een tevreden medewerker bezorgt uw organisatie een tevreden klanten, is de visie van Q4all.

 

De aanpak uit vijf onderdelen:

Digitaal platform, de Q4All Excellerator

Voor de signalering, verrijking, keuze en afhandeling van verbeterpunten en ideeën maken we gebruik van een digitale omgeving. Belangrijke aspecten hierbij zijn eigenaarschap, een A3 stappenplan, samenwerking en waardering van elkaars ideeën. Het biedt ook borging en structuur. De status van een idee, de behaalde resultaten en de bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen zijn in een oogopslag te zien.

Workshop

In een halve dag leren uw medewerkers hoe zij een idee goed kunnen formuleren, uitwerken en wat ervoor nodig is om een idee tot resultaat te brengen.

Ideemeetings

Tijdens de ideemeetings wordt kort de status van de ideeën besproken, wordt samengewerkt aan het verrijken van ideeën, kunnen vragen gesteld worden en wordt er stil gestaan bij actuele knelpunten.

Online en offline coaching

Alle deelnemers krijgen persoonlijk online en indien gewenst offline coaching bij het formuleren en uitwerken van hun ideeën.

Communicatie

We helpen bij het opzetten van een communicatiestructuur om continu verbeteren te borgen.

Voor wie

Teams die ideeën tot resultaat willen brengen. Deze aanpak is in iedere organisatie en branche toe te passen en levert verbluffende resultaten op.

Resultaat

  • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen om ideeën tot resultaat te brengen
  • Betere samenwerking in teams
  • Medewerker tevredenheid ↑
  • Klanttevredenheid ↑
  • Kosten ↓

Wij geloven in de verbeterkracht vanuit de werkvloer en maken met ons programma continu verbeteren praktisch toepasbaar met gegarandeerd resultaat.  

Data

Dit is een in-company programma. De data worden in overleg gepland.

Enkele reacties van mijn Verbeterprogramma ‘cursisten’

“Lean management has encouraged us to get an good inside look of alle our internal processes. We were, sometimes, somehow “shocked” by the waste that was integrated in our processes.”

Malu Verhagen

Wilhelmsen Ships Service

“In negen maanden tijd heeft het programma van Q4All veel losgemaakt. De verstoringen zijn zichtbaar en binnen de organisatie is er brede interesse om zelf en met onze klanten te werken aan verbeteringen. We gaan lekker door en blijven het zichtbaar maken van de verbeteringen ondersteunen via actielijsten en een nieuwsbrief. Ook werken we een met een digitaal platform “De Q4All Excellerator”, ook wel de verbeter WIKI genoemd. Met deze tool brengen we structuur in het continu verbeteren en zijn we in staat om samen aan ideeën te werken en deze tot resultaat te brengen. We zijn er volle bak mee bezig. Na de warehousemedewerkers volgen nu ook de collega´s van kantoor het programma. Esther heeft ons geactiveerd en gemotiveerd.”

Rick Hoomans

Van der Helm Hudig

“Dit heeft een besparing opgeleverd voor ons bedrijf en we zijn eigenlijk pas begonnen. Er valt nog veel te besparen in zowel tijd als geld. Klant- en medewerkertevredenheid zullen verder toenemen. Bedankt!”

Tom van Veldhuizen

Wilhelmsen Ships Service

Share This